KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s kakavim ili sa kakvim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s kakvim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
S KAKVIM ljudima voliš da se družiš, takav si i sam.
SA KAKAVIM problemima se suočavate na terenu?