KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s drugim ili sa drugim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s drugim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
Ona je tada bila trudna S DRUGIM detetom.
Jedno sa SA DRUGIM oni ne idu.