KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s čim ili sa čim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s čim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
S ČIM se najbolje pere posuđe?
SA ČIM želiš palačinke?