KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Da li se pravilno piše odvojeno sa mnom ili je pravilno sastavljeno samnom?

PRAVILNO SE PIŠE ODVOJENO: SA MNOM.


Lična zamenica JA koja u padežu instrumentalu glasi MNOM(E), uvek se piše odvojeno od predloga.


Na primer:
SA MNOM je bilo još nekoliko drugova.
On nije hteo da pođe SA MNOM.

SLIČNI PRIMERI:
za mnom, preda mnom, nada mnom, poda mnom, preda me, uza me