KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Da li se pravilno piše odvojeno preda mnom ili je pravilno sastavljeno predamnom?

PRAVILNO SE PIŠE ODVOJENO: PREDA MNOM.


Lična zamenica JA koja u padežu instrumentalu glasi MNOM(E), uvek se piše odvojeno od predloga.


Na primer:
PREDA MNOM je bio još dugačak put.
Pažljivo sam gledao u prizor PREDA MNOM.

SLIČNI PRIMERI:
sa mnom, za mnom, nada mnom, poda mnom, preda me, uza me