KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je kod upotrebe reči posetimo i podsetimo. Obe reči su pravilne za upotrebu ali u se koriste u različitom kontekstu.

Reč posetimo je imperativ, to jeste lični glagolski oblik podsticaja izgrađen od glagolske imenice poseta.

NA PRIMER:
Možemo da POSETIMO čuvenu umetničku galeriju.

Reč podsetimo je imperativ, to jeste lični glagolski oblik podsticaja izgrađen od glagolske imenice podsećanje.

NA PRIMER:
Hajde da se PODSETIMO kako je to izgledalo nekada.