KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je kod upotrebe reči posetili i podsetili. Obe reči su pravilne za upotrebu ali u se koriste u različitom kontekstu.

Reč posetili je perfekat, to jeste složeni lični glagolski oblik izgrađen od glagolske imenice poseta.

NA PRIMER:
Mi smo ga POSETILI dok je ležao u bolnici.

Reč podsetili je perfekat, to jeste složeni lični glagolski oblik izgrađen od glagolske imenice podsećanje.

NA PRIMER:
Ponovo smo se PODSETILI propuštenih šansi.