KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je kod reči potsetiti i podsetiti.

Pravilno se govori i piše PODSETITI.

NA PRIMER:
Moram te PODSETITI da poneseš kišobran.

Ovde se radi o odstupanju od pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti. Zvučni suglasnik D, kad se nađe ispred bezvučnog suglasnika S, ne prelazi u svog bezvučnog parnjaka T.


Slični primeri:
podsetim, podsetiš, podsetio, podsetila, podsetiti, podsetili, podsetile, podsetila, podsetilo