KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je kod reči potsećati i podsećati.

Pravilno se govori i piše PODSEĆATI.

NA PRIMER:
Naša je obaveza PODSEĆATI se velikih dela predaka.

Ovde se radi o odstupanju od pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti. Zvučni suglasnik D, kad se nađe ispred bezvučnog suglasnika S, ne prelazi u svog bezvučnog parnjaka T.


Slični primeri:
podsećanje, podsećanja, podseća, podsećam, podsećaš, podsećaju, podsećate, podsećali, podsećale, podsećamo, podsećalo