KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše i govori: otkad ili otkada?

Oba načina pisanja su gramatički ispravna, dakle i otkad i otkada je ispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme kad(a).
Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti, slovo d prelazi u slovo t.


NA PRIMER:

Otkad se nismo videli?

Otkada nismo imali sličan slučaj?

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridržavati jednog od oblika koji se izabere.