KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: otkad ili odtkada?

Gramatički ispravno se piše otkad, dok je odkada gramatički neispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme kad(a).
Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti slovo d prelazi u slovo t.

NA PRIMER: Otkad sam jednom izgubio ključeve, uvek imam i rezervne.

Odkada je gramatički neispravan oblik, koji se može upotrebiti samo u odvojenom pisanju, ukoliko je akcent na prilogu za vreme kad(a) koji se želi istaći. U tom slučaju pravilno se piše odvojeno, to jeste od kada.

NA PRIMER: Od kada počinjete sa radom?