KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: otada ili odtad?

Gramatički ispravno se piše otada, dok je odtad gramatički neispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme tad(a).
Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti slovo d prelazi u slovo t.

NA PRIMER: Otada je sve postalo drugačije.

Odtad je gramatički neispravan oblik, koji se može upotrebiti samo u odvojenom pisanju, ukoliko je akcent na prilogu za vreme tad(a) koji se želi istaći. U tom slučaju pravilno se piše odvojeno, to jeste od tad.

NA PRIMER: Od tad se ništa nije popravilo.