KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: odsad ili odsada?

Oba načina pisanja su gramatički ispravna, dakle i odsad i odsada je ispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme sad(a).

NA PRIMER: Odsad ćemo menjati stare navike.

Odsada postajemo brižljivi čuvari našeg zdravlja.

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridržavati jednog od oblika koji se izabere.