KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od tada ili otad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme tad(a).

Od tada je pisani rastavljeni oblik složenog priloga za vreme, koji se tako piše onda kada se želi naglasiti.

NA PRIMER: Od tada nemam problema sa novcem.

Otad je skraćeni oblik od složenog priloga od tad(a) kada se piše sastavljeno. Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti slovo d prelazi u slovo t.

NA PRIMER: Otad je sve bilo u redu.