KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: od tada ili odtada?

Gramatički ispravno se piše od tada, dok je odtada gramatički neispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme tada.
Ukoliko je akcent na prilogu koji se želi istaći tada, pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Od tada sam postao oprezan sa psima.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu za vreme tada onda se piše sastavljeno.
Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti, slovo d prelazi u slovo t, pa će ispravan oblik biti otada.

NA PRIMER: Otada nije prošlo puno vremena.