KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: od tada ili odtad?

Gramatički ispravno se piše od tada, dok je odtad gramatički neispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme tad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu koji se želi istaći tad(a), pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Od tada ne verujem nikome nepoznatom.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu za vreme tad onda se piše sastavljeno.
Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti, slovo d prelazi u slovo t, pa će ispravan oblik biti otad.

NA PRIMER: Otad se mnogo toga promenilo.