KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od tad ili od tada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme tad (tada).

NA PRIMER:
Od tad nismo imali nikakvu dilemu.
ili
Od tada se nismo ponovo videli.

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridžavati jednog od oblika koji se izabere.