KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od sada ili odsada?

Gramatički je ispravno i jedno i drugo.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme sada.
Ukoliko se naglasak i kontekst rečenice nalaze na prilogu sada piše se odvojeno.

NA PRIMER: Od sada uvodimo nova pravila.

Ukoliko se naglasak za vreme ne nalazi na prilogu piše se spojeno odsada.

NA PRIMER: Moramo odsada da oblačimo topliju odeću.