KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od sada ili odsad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme sad(a).

Od sada je pisani rastavljeni oblik složenog priloga odsada koji se tako piše onda kada se želi naglasiti.

NA PRIMER: Od sada uvodimo nova pravila.

Odsad je skraćeni oblik od složenog priloga odsada kada se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Odsad ćemo menjati stare navike.