KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od sad ili odsada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme sad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu sad(a) pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Od sad uvodimo nova pravila.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu sad(a) može da se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Moramo odsada da oblačimo topliju odeću.