KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od sad ili odsad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna ali od akcenta i konteksta rečenice zavisi da li će se pisati odvojeno ili spojeno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme sad.
Ukoliko je akcent na prilogu sad pisaće se odvojeno.
NA PRIMER: Od sad počinjem sa ispunjavanjem svih obećanja.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu sad onda se piše sastavljeno.
NA PRIMER: Ako odsad budemo trošili manje novca, uspećemo i da uštedimo.