KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od sad ili od sada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme sad (sada).

NA PRIMER:
Od sad okrećem novi list.
ili
Od sada ja sam drugi čovek.

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridžavati jednog od oblika koji se izabere.