KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: od onda ili odonda?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Dakle i od onda i odonda je ispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme onda. Ukoliko je akcent na prilogu onda pisaće se odvojeno.

NA PRIMER:

Nismo se videli još odonda, sa rođendana.

Od onda su se mnoge stvari promenile.