KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: od kada ili odkad?

Gramatički ispravno se piše od kada, dok je odkad gramatički neispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme kad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu koji se želi istaći tad(a), pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Od kada ste ovde na odmoru?

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu za vreme kad onda se piše sastavljeno.
Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti, slovo d prelazi u slovo t, pa će ispravan oblik biti otkad.

NA PRIMER: Otkad je stari model zamenjen novim?