KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: od kad ili otkada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme kad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu kad(a) pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Od kad nismo prolazili ovuda?

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu kad(a) piše se sastavljeno. Zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti slovo d prelazi u slovo t.

NA PRIMER: Otkada ste prestali sa ribolovom?