KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: od kad ili od kada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga od i priloga za vreme kad (kada).

NA PRIMER:
Od kad nismo imali takav slučaj?
ili
Od kada se nismo imali ništa sličano?

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridžavati jednog od oblika koji se izabere.