KAKO SE PRAVILNO PIŠE?

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu je kod pisanja reči ko je i reči koje.
To su dve potpuno različite reči, koje se upotrebljavaju u različitim kontekstima.

ko je - je upitna zamenica, uvek se piše odvojeno.

NA PRIMER:
KO JE pobedio u fudbalu?
KO JE otkrio Ameriku?

koje - odnosna zemenica, uvek se piše sastavljeno.

NA PRIMER:
Dete KOJE sluša roditelje, zaslužuje pohvale.
Devojke KOJE idu na fitnes, imaju zgodno telo.