KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Jedna velika greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je mešanje reči jer i reči jel.
To su dve potpuno različite vrste reči, sa sasvim drugačijim upotrebama i funkcijama u rečenicama.

jer - je uzročni veznik u rečenicama. Značenje i zamena su mu: zato, zato što, zbog toga što.

jel - je zamena za upini oblik od da li i da li je.
Ne treba ga mešati sa je l’ koji je nastao od pomoćnog glagola jesam i skraćenog oblika rečce li.

ISPRAVAN PRIMER:
JEL bilo hladno prošle noći na straži?
Nije, JER sam se dobro utoplio.


NEPRAVILNO JE:
Jer si dobro?
Jesam, jel me ništa ne boli.
Jer to nisi znala?
Nisam, jel mi niko ništa nije rekao.