KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Kako se pravilno piše: je li ili jeli?

Pravilno se piše je li. U upitnim rečenicama veznik je u uvodu i upitna rečca li se pišu odvojeno jer su to raličite vrste reči. Različite vrste reči se nikada ne pišu sastavljeno.

NA PRIMER: Je li veći naš honorar ili njihov?
Je li bilo puno ljudi na koncertu?


Jeli se piše sastavljeno samo ukoliko se upotrebljava u množini lica kao radni pridev od glagola jesti.
NA PRIMER: Odavno nismo jeli ovako ukusan doručak.
Svi koji budu poslednji jeli moraju da operu posuđe.