KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je mešanje reči faliti i reči hvaliti.
To su dve potpuno različite reči, sa značenjima koja nisu ni približno slična.

faliti - znači nedostajati, nemati dovoljno

hvaliti - znači upućivati reči zahvaljivanja, pohvalno govoriti

NA PRIMER:
Tako će mi FALITI naši zajednički dani
Ljudi ne prestaju HVALITI njegovu dobrotu.