KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je mešanje reči fali i reči hvali.
To su dve potpuno različite reči, sa značenjima koja nisu ni približno slična.

fali - znači da nešto manjka, nedostaje, nema ga dovoljno

hvali - znači upućivati reči pohvale, pohvalno govoriti

NA PRIMER:
FALI mi još dva ispita da završim godinu.
Profesor je zadovoljan, on HVALI tvoj rad.