KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: dosad ili dosada?

Oba načina pisanja su gramatički ispravna, dakle i dosad i dosada je ispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme sad(a).

NA PRIMER: Ako je dosad svima bilo dobro, neka i odsad tako bude.

Kod pisanja priloga dosada postoji mogućnost zabune zbog mešanja sa imenicom DOSADA koja označava jednoličnost, monotoniju, gnjavažu, smaranje...

NA PRIMER: Ova DOSADA je stanje koje teško podnosim.