KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: dokad ili dokada?

Oba načina pisanja su gramatički ispravna, dakle i dokad i dokada je ispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme kad(a).

NA PRIMER:
Dokad su dozvoljene posete?

Dokada imamo rok za plaćanje?

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridržavati jednog od oblika koji se izabere.