KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do tada ili dotada?

Gramatički je ispravno i jedno i drugo.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme tada.
Ukoliko se naglasak i kontekst rečenice nalaze na prilogu tada piše se odvojeno.

NA PRIMER: Ako do tada ništa ne preduzmeš, posle će biti kasno.

Ukoliko se naglasak za vreme ne nalazi na prilogu piše se spojeno dotada.

NA PRIMER: Dotada nismo znali ništa o tome.