KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do tada ili dotad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme tad(a).

Do tada je pisani rastavljeni oblik složenog priloga dotada koji se tako piše onda kada se želi naglasiti.

NA PRIMER: Pričekaću do utorka ali samo do tada.

Dotad je skraćeni oblik od složenog priloga dotada kada se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Dotad je sve bilo u redu.