KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do tad ili dotada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme tad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu tad(a) pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Ako do tada ne nađeš bolje onda nećeš nikada ni naći.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu tad(a) može da se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Dotada se nismo uopšte poznavali.