KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do tad ili do tada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme tad (tada).

NA PRIMER:
Do tad je sve bilo u redu.
ili
Do tada nismo znali čija je to kuća.

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridžavati jednog od oblika koji se izabere.