KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do sada ili dosada?

Gramatički je dozvoljeno i jedno i drugo ali se do sada više primenjuje.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme sada.
Ukoliko je prilog za vreme završava samoglasnikom a piše se odvojeno.
NA PRIMER: Do sada nije bilo nikakvih problema.

Ukoliko se ovaj prilog piše spojeno, dobija se imenica DOSADA koja označava jednoličnost, monotoniju, gnjavažu, smaranje...
NA PRIMER: Ova DOSADA je stanje koje teško podnosim.