KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do sada ili dosad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme sad(a).

Do sada je pisani rastavljeni oblik složenog priloga dosada koji se tako piše onda kada se želi naglasiti.

NA PRIMER: Do sada nije bilo nikakvih problema.

Dosad je skraćeni oblik od složenog priloga dosada kada se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Ako je dosad svima bilo dobro, neka i odsad tako bude.