KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do sad ili dosada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme sad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu sad(a) pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Do sad nije bilo nikakvih problema.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu sad(a) može da se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Ti se dosada nisi toliko bunio kao što se buniš sada.