KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do sad ili dosad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna ali od akcenta i konteksta rečenice zavisi da li će se pisati odvojeno ili spojeno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme sad.
Ukoliko je akcent na prilogu sad pisaće se odvojeno.
NA PRIMER: Do sad nije bilo nikakvih problema.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu sad onda se piše sastavljeno.
NA PRIMER: Ti se dosad nisi toliko bunio kao što se buniš sada.