KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do sad ili do sada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme sad (sada).
NA PRIMER: Do sad nije bilo nikakvih problema.
ili
Do sada nije bilo nikakvih problema.