KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do kada ili dokada?

Gramatički je ispravno i jedno i drugo.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme kada.
Ukoliko se naglasak i kontekst rečenice nalaze na prilogu kada piše se odvojeno.

NA PRIMER: Evo do kada će potrajati ova hladnoća.

Ukoliko se naglasak za vreme ne nalazi na prilogu piše se spojeno dokada.

NA PRIMER: Dokada moramo da nosimo toplu odeću?