KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do kada ili dokad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme kad(a).

Do kada je pisani rastavljeni oblik složenog priloga dokada koji se tako piše onda kada se želi naglasiti.

NA PRIMER: Evo do kada će potrajati ova hladnoća.

Dokad je skraćeni oblik od složenog priloga dokada kada se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Dokad imamo vremena za pripreme?