KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do kad ili dokada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme kad(a).
Ukoliko je akcent na prilogu kad(a) pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Evo do kada ćemo morati čekati promenu.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu kad(a) može da se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Dokada moramo da oblačimo topliju odeću?