KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: do kad ili dokad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna ali od vremenske namene i akcenta zavisi da li će se pisati odvojeno ili spojeno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme kad.
Ukoliko je akcent na prilogu koji se želi istaći kad pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Rečeno nam je da čekamo ali nije rečeno do kad.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu kad onda se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Dokad će nas jahati i Kurta i Murta?