KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: do kad ili do kada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga do i priloga za vreme kad (kada).

NA PRIMER:
Do kad su dozvoljene posete?
ili
Do kada moram da se javim vašoj službi?

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridžavati jednog od oblika koji se izabere.