KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Kako se pravilno piše: da li ili dali?

Pravilno se piše da li. U upitnim rečenicama veznik da u uvodu i upitna rečca li se pišu odvojeno jer su to raličite vrste reči. Različite vrste reči se nikada ne pišu sastavljeno.

NA PRIMER: Da li ste sinoć gledali utakmicu?
Da li mogu sam izabrati poklon za rođendan?


Dali se piše sastavljeno samo ukoliko se upotrebljava u množini lica kao radni pridev od glagola dati.


NA PRIMER: Naši fudbaleri su dali dva gola u gostima.
Možda ste dali pogrešan broj umesto svog.