KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Kako se pravilno piše i govori: dali ili jeli?

Nije pravilno ni jedno ni drugo, jer se u upitnim rečenicama rečca li piše odvojeno od veznika da i od veznika je.


Ovi oblici su pravilni sa odvojenom rečcom li tako da se pravilno piše i izgovarada li i je li.


NA PRIMER: Da li mogu nekako da vam pomognem?
Je li mogu nečim da vas poslužim?