KAKO SE PRAVILNO PIŠE?

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu je kod pisanja reči da je i reči daje.
To su dve potpuno različite reči, koje se upotrebljavaju u različitim kontekstima.

da je - složeni glagolski oblik, od rečce DA i skraćenog oblika prezenta pomoćnog glagola JESAM, piše se odvjeno.

NA PRIMER:
DA JE meni ova pamet bila ranije, sve bi bilo drugačije.
DA JE on bio na mom mestu, ne bi govorio tako.

daje - je oblik glagola DATI u trećem licu jednine, piše se sastavljeno.

NA PRIMER:
On stalno DAJE pomoć ugroženim licima.
Krava DAJE mleko.